Karnak – Porte Nord

Karnak – Porte Nord

Tirages n°85*-86.
Thèbes (Karnak) – Porte du Nord.-